Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2018

July 11 2018

Kiedy kobieta ma wiarę w siebie, nie boi się bronić swojej indywidualności. Wygląda jak chce. Ma własny styl. Swoją charyzmę. Swój niepowtarzalny urok. Mężczyzna chce czegoś, czego nie ogląda na co dzień. Nie w sensie ruda kontra blondynka. Chce mieć wyjątkową kobietę, która myśli sama za siebie.
— Sherry Argov
Reposted fromflorentyna florentyna vianeupsh neupsh
Każdego dnia znajdź czas tylko dla siebie. Obojętnie czy to będzie 10 minut w ciszy, czy długa relaksująca kąpiel, czy może spacer. Naucz się przebywać z sobą.
— Sylwia Rogala
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert vianeupsh neupsh

July 09 2018

8916 7d66 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadontforgot dontforgot
Uczucie miłości nie wybiera miejsca, ani czasu, ni perspektywy, pozycji społecznej i wieku. Pojawia się najzwyczajniej rozpalone wielkim żarem, płynącym z duszy człowieka.
— Uziel Mora
Reposted fromSEEiK SEEiK
0970 c3f6 390
Całym swoim jestestwem mówiła „nie” temu światu. Wyglądem, manierami, językiem, inteligencją. Była niemym wyrazem, że tkwimy w bagnie i w bzdurze, a można żyć inaczej.
— Antoni Libera – Madame

July 08 2018

6208 dac2 390
  Nie, nie byłam idealna. I nigdy nie miałam być. Ale co z tego? W życiu są ważniejsze rzeczy niż ganianie za urojoną perfekcją. Ideał to pojęcie względne. Każdy postrzega go inaczej.
  — Alison G. Bailey
  Reposted fromjesienzycia jesienzycia via12czerwca 12czerwca

  July 04 2018

  3001 d7e1 390
  Reposted fromoutofmyhead outofmyhead
  Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: 'Cholera, i kto by pomyślał?'
  Reposted frompunkahontaz punkahontaz vianoelya noelya

  July 02 2018

  8839 f407 390
  Reposted fromem82 em82 viaoutofmyhead outofmyhead
  Kocham cię. Bardzo. Czasem nie będę się do ciebie odzywał, będę na ciebie zły, albo ty będziesz zła na mnie i nie będziesz się do mnie odzywać. Będziemy się kłócić, będziemy mieć różne opinie na dany temat, ale chcę, żebyś pamiętała, że zawsze będę cię kochał. Nawet wtedy, kiedy coś będzie nie tak. Zawsze będziesz dla mnie najważniejsza. Nigdy o tym nie zapominaj.
  — about last night
  Reposted fromoutofmyhead outofmyhead

  July 01 2018

  9579 3b3c 390
  Reposted by12czerwcatrydixlaparisienne
  Prawdziwa decyzja jest mierzona poprzez fakt podjęcia nowego działania. Jeśli nie ma działania – tak naprawdę nie podjąłeś decyzji.
  — Tony Robbins
  Reposted fromavooid avooid viamoai moai
  4793 347d 390
  Reposted frombrumous brumous viaOnly2you Only2you
  Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok. A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.
  — Aleksander Sołżenicyn "Oddział chorych na raka"
  Reposted fromyourtitle yourtitle via12czerwca 12czerwca

  June 26 2018

  5941 154c 390
  Reposted fromEtnigos Etnigos viadontforgot dontforgot

  June 21 2018

  Zanim zdecydujesz się być z kimś - naucz się być sam. Umieć być samemu, znaczy stać się kimś emocjonalnie niezależnym.
  — Wojciech Eichelberger; Krótko mówiąc
  Reposted frommercurygirl mercurygirl viaonlyhope onlyhope
  7393 390f 390
  Reposted byamkejtToshimy-little-worldpati2k6
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl