Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

Od niektórych kobiet bije cicha godność. Godność otacza je jak pole siłowe, w którym facet topnieje jak masło. Taka kobieta nie krzyczy ani nie wrzeszczy. Esencją tego, jest jej opanowanie, poczucie własnej wartości oraz wiara w siebie.
— Sherry Argov
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaDimrost Dimrost
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
5757 e13e 390
Reposted fromoutoflove outoflove viadontforgot dontforgot

June 28 2017

Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń.
— Eleanor Roosevelt
Reposted fromavooid avooid vialovesweets lovesweets
Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.
— Susan Wiggs - "A między nami ocean..."
Reposted fromavooid avooid viayouuung youuung
1622 0351 390
Reposted frompussyporn pussyporn viamoai moai
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
Reposted fromte-quiero te-quiero vialovesweets lovesweets
3619 7b70 390

June 25 2017

Zajmij się tym, co dla Ciebie możliwe, a niemożliwe zostaw Bogu.
Reposted fromupinthesky upinthesky via12czerwca 12czerwca
Mózg jako "musthave" sezonu? Marzenie. Ale za to jakie piękne! Pamiętajcie - myślenie i wiedza nie mają metki. Są za to absolutnie ponadczasowe. I na pewno nie kupicie ich na wyprzedaży w Zarze.

Czas oczekiwania może się okazać niezmiernie ciężki, jeśli nie pokładasz nadziei w Panu. Oczekiwanie może trwać chwilę, albo całą wieczność. Jednak kiedy już spotkasz tę właściwą osobę, przekonasz się, że warto było czekać. Bądź cierpliwa.

— zanim kiedykolwiek powiem TAK
Reposted frommysoul mysoul via12czerwca 12czerwca

June 24 2017

9158 9044 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawhatshesaid whatshesaid
Czy to nie wiel­ka rzecz - znaczyć dla ko­goś wszystko? 
— Bolesław Prus
Reposted frombimbka bimbka vialovesweets lovesweets
8517 32e6 390

June 22 2017

To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viaMonia94 Monia94
9910 dc2c 390
Reposted fromonnomnom onnomnom viaMonia94 Monia94
Głowa do góry! Choćby świat wywrócił się do góry nogami, choćby ciemność ogarnęła wszystko, a świat był w ogniu i chaosie - nic nie powinno napawać Twojej duszy niepokojem, gdyż Bóg jest z Tobą.
— św. Ojciec Pio
Reposted fromupinthesky upinthesky viaMonia94 Monia94

June 20 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl