Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

Nie należy poszukiwać w życiu jakiegoś abstrakcyjnego sensu. Każdy człowiek ma swoje wyjątkowe powołanie czy misję, której celem jest wypełnienie konkretnego zadania. Nikt nas w tym nie wyręczy ani nie zastąpi, tak jak nie dostaniemy szansy, aby drugi raz przeżyć swoje życie. A zatem każdy z nas ma do wykonania wyjątkowe zadanie, tak jak wyjątkowa jest okazja, aby je wykonać.
— Viktor E. Frankl, "Człowiek w poszukiwaniu sensu"
Reposted fromcudoku cudoku viainspirations inspirations

August 06 2017

2850 81d2 390
Reposted frombotanyplay botanyplay viaoutofmyhead outofmyhead

August 05 2017

Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viafoodforsoul foodforsoul

August 03 2017

9655 2978 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viainspirations inspirations
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć.
— 500 days of Summer
Reposted fromObscurity Obscurity viapelnaradosci pelnaradosci
9267 74bd 390
PAMIĘTAM I SZANUJE .

July 31 2017

3619 7b70 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamaruuda maruuda
W życiu warto mieć odwagę: Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o pierwszej w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. Warto żyć i nie pytać dlaczego.
Reposted fromcorvax corvax viaMezame Mezame
4011 d5e2 390
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viamaruuda maruuda

July 30 2017

3791 577c 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent via12czerwca 12czerwca

July 28 2017

To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianataliana nataliana

July 27 2017

5994 5b2c 390
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viamoai moai

July 23 2017

Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viainspirations inspirations

July 22 2017

Sukcesu nie mierzy się tym, co człowiek osiągnął, ale przeszkodami, które napotkał, oraz odwagą, z jaką walczył z przytłaczającymi przeciwnościami.

— Charles Lindbergh
Reposted byinspirationssomewhereonlyweknowlilikoibeautyandthebeatncmsppigmaliontruskawkizczekoladamakedreamcomestrue13-dayswarkocz2708lekkaprzesadaniskowousmiechproszethedayaftertomorrownieobecnoscfoodforsoullottibluebellsarenkaaellkocomiendoliricaszukajacszczesciabadassfromhellaleksandrowekrainakredekprzemysLENiAZoonk11trespassMezamelajlaribkayield-to-meNieznosnyiwannatobelovedbyuwildheart18
9338 9ad9 390
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viamoai moai

July 21 2017

Nieważne, że czasami będziesz miała ochotę wszystko rzucić i poddać się. Nieważne, że wielokrotnie stwierdzisz, iż to nie ma sensu. Nieważne, że poczujesz nagle, iż wszyscy wokół spiskują za Twoimi plecami, odbierając Ci szczęście. Nieważne, że momentami będziesz zmęczona. Nieważne nawet, że będziesz sama, że będzie szaro, zimno i jakoś nie tak… Jesteś warta wszystkiego. Wygrasz.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viabezsenna bezsenna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl