Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

kingavonschabert
21:32
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viainspirations inspirations

July 22 2017

kingavonschabert
17:36

Sukcesu nie mierzy się tym, co człowiek osiągnął, ale przeszkodami, które napotkał, oraz odwagą, z jaką walczył z przytłaczającymi przeciwnościami.

— Charles Lindbergh
Reposted byinspirationssomewhereonlyweknowlilikoibeautyandthebeatncmsppigmaliontruskawkizczekoladamakedreamcomestrue13-days
kingavonschabert
17:35
9338 9ad9 390
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viamoai moai

July 21 2017

kingavonschabert
14:40
Nieważne, że czasami będziesz miała ochotę wszystko rzucić i poddać się. Nieważne, że wielokrotnie stwierdzisz, iż to nie ma sensu. Nieważne, że poczujesz nagle, iż wszyscy wokół spiskują za Twoimi plecami, odbierając Ci szczęście. Nieważne, że momentami będziesz zmęczona. Nieważne nawet, że będziesz sama, że będzie szaro, zimno i jakoś nie tak… Jesteś warta wszystkiego. Wygrasz.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viabezsenna bezsenna

July 23 2017

kingavonschabert
21:32
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viainspirations inspirations

July 22 2017

kingavonschabert
17:36

Sukcesu nie mierzy się tym, co człowiek osiągnął, ale przeszkodami, które napotkał, oraz odwagą, z jaką walczył z przytłaczającymi przeciwnościami.

— Charles Lindbergh
Reposted byinspirationssomewhereonlyweknowlilikoibeautyandthebeatncmsppigmaliontruskawkizczekoladamakedreamcomestrue13-days
kingavonschabert
17:35
9338 9ad9 390
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viamoai moai

July 23 2017

kingavonschabert
21:32
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viainspirations inspirations

July 22 2017

kingavonschabert
17:36

Sukcesu nie mierzy się tym, co człowiek osiągnął, ale przeszkodami, które napotkał, oraz odwagą, z jaką walczył z przytłaczającymi przeciwnościami.

— Charles Lindbergh
Reposted byinspirationssomewhereonlyweknowlilikoibeautyandthebeatncmsppigmaliontruskawkizczekoladamakedreamcomestrue13-days

July 23 2017

kingavonschabert
21:32
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl