Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2020

Młody człowieku, proszę cię, bądź odważny, nie bój się nawet porażki, bo porażka w ogólnym rozrachunku twej działalności pracuje na plus, jeżeli mądre wnioski z niej wyciągniesz.
— Jerzy Stuhr, Sercowa choroba, czyli moje życie w sztuce
Reposted frommarysia marysia viagwiazdeczka gwiazdeczka

March 28 2020

3654 fdcb 390
I pomyślałem, że to jest magia. Kochać kogoś.
— Melvin Burgess
Reposted fromswojszlak swojszlak viaparyz-plonie paryz-plonie

March 23 2020

3221 4681 390
Reposted fromretro-girl retro-girl

March 20 2020

9022 c533 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viausmiechprosze usmiechprosze
2776 b7e4 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viapchamtensyf pchamtensyf
Kiedy już przy mnie w końcu będziesz, nie puszczę Cię dalej niż na odległość szeptu.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viapchamtensyf pchamtensyf

March 18 2020

0595 1235 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viacastles castles

March 17 2020

Między "dzień dobry", a "dobry wieczór", umieściłabym jeszcze "dziękuje, że jesteś", "widzimy się wieczorem", "wino słodkie czy półsłodkie"?
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawaniliowaa waniliowaa
Tak naprawdę mamy tylko ten wieczór, tę minutę. Nie ma wczoraj, bo już minęło, ani jutra, bo nie wiadomo czy nadejdzie. Jest tylko dziś. Cała reszta to wspomnienie albo marzenie.
— Diana Palmer

March 16 2020

Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaMezame Mezame
“Kiedy znajdziesz kobietę, którą kochasz, bez pamięci, a ona kocha ciebie, nawet z twoimi słabościami i wadami, wszystko wskakuje na swoje miejsce. A jeżeli możesz z nią rozmawiać, a ona cię słucha, rozśmiesza i zmusza do myślenia, sprawia, że widzisz, kim naprawdę jesteś, a przy niej jesteś kimś lepszym, byłbyś idiotą, gdybyś nie chciał spędzić z nią reszty życia.”
— Nora Roberts
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadotkliwie dotkliwie
8841 ce74 390
Reposted fromursa-major ursa-major viadotkliwie dotkliwie

March 15 2020

W rzeczywistości nasze osiągnięcia są przedłużeniem tego, jakimi jesteśmy osobami i tego, co robimy. Uczy się nas, że liczą się dobre chęci, ale to nieprawda. Liczą się efekty.

— Volantification.pl
Reposted bymodalnaendotermiczna
8367 240a 390
Reposted fromnyaako nyaako viadzony dzony
Córeczko, musisz zrozumieć, że jesteś kobietą za którą mężczyźni będą szaleć i rwać sobie włosy z głowy. Ale nie taką z którą się ożenią.
- Dlaczego?
- Bo życie z Tobą to totalna niewiadoma i ciagle podniesione tętno, sama z sobą nie możesz wytrzymać a co dopiero ktoś. Mężczyźni potrzebują spokoju, a Ty większość z nich byś na wióry rozniosła.
— Autor nieznany
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaDaisy88 Daisy88
3843 7331 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadygoty dygoty

March 10 2020

Prawdziwa kobieta ma zasady, ambicje i plany, szacunek do swojego ciała, kocha bezgranicznie i nie zawodzi. Ma również granicę wytrzymałości i nawet kochając całą duszą, wybierze rozstanie zamiast bycie na drugim planie, upominania się o czyjąś uwagę czy żebrania o gest.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianataliana nataliana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl